Here’s how to contact SKYdirect

October 05, 2016 10:36 AM

Mas madali at mas mabilis iparating sa SKYdirect ang inyong mga inquiry at feedback. I-text lang ang mga keywords na ito sa aming SMS hotline 23668:

"SKY" para mag-order ng SKYdirect or ng pay-per-view service
"PREPAID" para magparating ng kahit anong prepaid concerns

For postpaid concerns:

"REPORT <message>" para mag-report ng signal interruptions
"REQUEST <9-digit account number>" para humingi ng after-sales service
"BILL <9-digit account number>" para humingi ng bill information
"HELP <9-digit account number>" para sa mga general queries
"INFO" para makuha ang list ng mga keywords

Para malaman ang inyong SKY Account number, text “MYACCOUNT <8-digit box ID number> to 23668.