I-report ang mga pumuputol ng cable

Ano ang intentional fiber-cutting?
Ito ay ang sinasadyang pagnakaw at pagputol ng kable upang ibenta ang mga copper material mula dito.
Ano ang nangyayari pag may fiber cut?
Dahil sa fiber-cut, nakakaranas ang subscribers ng lokalidad ng malawakang pagkawala ng cable TV signal o internet connection. Samakatwid, ang illegal fiber-cutting ay maituturing ding pagnanakaw ng serbisyong kinakailangan ng inyong pamilya at pamayanan.
May parusa ba ang intentional fiber-cutting?
Ayon sa Republic Act 10515 (o Cable theft Bill) ang sinasadang pagsira o pagnakaw ng mga pasilidad ng mga cable TV at internet service providers ay ilegal. A ng mga mahahatulang lumabag sa batas na ito ay may parusang pagkakakulong na hindi hindi bababa sa dalawang (2) taon ngunit hindi hihigit sa limang (5) taon, o multang hindi bababa sa limampung libong piso (₱50,000.00) ngunit hindi hihigit sa isang daang libong piso (₱100,000.00) or pareho, ayon sa pasya ng korte.
Saan pwede mag-report ng pinaghihinalaang illegal fiber-cutting activities?
I-report ang mga illegal fiber-cutting activities sa inyong lokal na pulisya at barangay. Maaari ding mag-report sa SKY sa pamamagitan ng Report Form sa ibaba, o kay KYLA sa Viber, Facebook Messager or i-click ang "Message Us" sa website na ito.

Find the nearest SKY branch in your area

SKY Zone and Business Centers

Download the mySKY App

View and pay your bills
Know what to watch

Contact us
Refresh our Digibox